Inspectie, plan en uitvoering

Bewoners kunnen, nadat hun woningen zijn versterkt en hersteld, met een gerust gevoel gaan slapen in een veilige en comfortabele woning.

bouwkundigversterken
bouwkundigversterken

Inspectie, plan en uitvoering

Het concept is uiteraard ook geschikt voor toepassing in andere woningen. In grote lijnen gaat het als volgt.

Een grondige bouwkundige inspectie van de woning door een constructeur van Pieters Bouwtechniek en technisch adviseurs van Remmers en Thor Helical wijst uit op welke punten een woning moet worden verstevigd. In het inspectierapport staat aangegeven welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. Nadat in overleg met de eigenaar en de bewoner is vastgesteld welke ingrepen er moeten plaatsvinden worden die verwerkt in een Bouw Informatie Model (BIM). Hierin staan ook de productspecificaties en de volgorde van de werkzaamheden.

Met behulp van de nieuwste reken- en tekensoftware worden door Pieters Bouwtechniek vanuit het BIM simulaties en berekeningen gegenereerd die nodig zijn voor het bepalen van constructieve versterkingsmaatregelen. Bouwbedrijven kunnen in samenwerking met Remmers en Thor Helical aan de hand van het model de benodigde materialen vastleggen en een gedetailleerde begroting opstellen.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden komt het aan op vakmanschap, zo oordeelde de jury van het Ontwerp Consultatie Team al. Inderdaad: ons concept mag alleen worden toegepast door bouwbedrijven die speciaal hiervoor door ons zijn opgeleid, getraind en gecertificeerd.

Veilig en comfortabel

Door toepassing van spiraalankers TH WH060 2K mortel, kunststof matten ingebed Epoxyhars, kunststof matten en vezelversterkte mortels is de taaiheid gegarandeerd die nodig is om de krachten van aardschokken op te vangen. Er zijn varianten voor hoog-, matig- en lichtgevoelige gebieden. Door de muren en vloeren af te werken met esthetisch mooie materialen is naast de taaiheid ook de fraaiheid geborgd. Met het baanbrekende concept laten Pieters Bouwtechniek, Remmers Bouwchemie en Thor Helical zien hoe ze samen de veiligheidsrisico’s in het Groningse aardbevingsgebied te lijf gaan. Bewoners kunnen, nadat hun woningen zijn versterkt en hersteld, met een gerust gevoel gaan slapen in een veilige en comfortabele woning, als het even kan voorzien van warmte en geluidsisolerende maatregelen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.