De opdracht

‘Bedenk vernieuwende oplossingen om de verbinding tussen vloeren, daken en muren te versterken en voor het verstijven van slappe vlakken, zoals vloeren en daken’.

bouwkundigversterken
bouwkundigversterken

Vernieuwende oplossingen bij schade aan woningen

‘Bedenk vernieuwende oplossingen om de verbinding tussen vloeren, daken en muren te versterken en voor
het verstijven van slappe vlakken, zoals vloeren en daken’. Zo luidde de uitdaging van Arup en NAM aan
de bouwwereld. Pieters Bouwtechniek, Remmers Bouwchemie en Thor Helical bundelden hun kennis en
ervaring en ontwikkelden een concept dat een oplossing biedt voor de zogenoemde level 2- en level 3-versterkingen.

Level 2 heeft betrekking op het versterken van de muur-vloerverbinding en level 3 is gericht op het versterken van de schijfwerking van vloeren. Zo ontstond een concept dat bestaat uit drie onderdelen: muren versterken en afwerken, verbindingen tussen wand-vloer en wand-dak versterken en houten vloeren en daken verstijven.
Het concept is toegepast in een voormalige burgemeesterswoning in Kantens. In onze ontwerpvisie staan esthetische en bouwfysische kwaliteit en minimale overlast voor bewoners tijdens de werkzaamheden centraal. De ambitie van ons concept is dat tijdens en na een aardbeving de veiligheid van het gebouw voor de bewoners is gewaarborgd.

VERBINDINGEN TUSSEN WAND-VLOER EN WAND-DAK VERSTERKEN (LEVEL 2)

Nadat een doorlopende lintvoegwapening of een ringbalk is aangebracht zijn de lateien of rollagen versterkt waardoor het gevelvlak rondom de sparingen steviger wordt. Vervolgens zijn vloer- en spouwankers van Thor Helical geplaatst waarmee de vloeren en wanden onderling worden verbonden. Waar nodig zijn extra houten klossen tussen de balken toegevoegd om meer ankers te kunnen plaatsen voor een sterkere verbinding. Daarna zijn wanden en muren verbonden met muurankers. Wij bieden ook een versterking tussen holle baksteenvloeren en metselwerkwanden. Hierbij wordt een houten klos gelijmd in de holle ruimte. De muurankers zorgen vervolgens voor de koppeling wand-vloer. Deze oplossing is gepatenteerd en geldt ook voor andere holle vloeren, zoals kanaalplaatvloeren.

VERBINDINGEN TUSSEN WAND-VLOER EN WAND-DAK VERSTERKEN

HOUTEN VLOEREN EN DAKEN VERSTIJVEN (LEVEL 3)

Omdat de vloer in Kantens slecht was zijn de houten vloerplanken verwijderd, waarna multiplexplaten zijn aangebracht. De platen zijn aan de zijkanten onder een hoek van 45 graden afgeschuind, waarna ze met halfsteensverband zijn bevestigd met schroeven. De naden en voegen zijn opgevuld met voegenhars Remmers Epoxy BH 100. Daarna zijn voor de versteviging gelamineerde Remmers Koolstofmatten en Lamellen aangebracht: haaks op de houtvezelrichting en verlijmd met Remmers Epoxy Resin 55. In de hoeken is dubbel gelamineerd. Voor de afwerking van de versterkte vloer bestaan vier oplossingen: de oude vloerdelen herplaatsen, de oude vloerplanken schuren en herplaatsen, afwerken met underlayment plaat of de houten vloer egaliseren met Remmers Uniplan.

De balken zijn gekoppeld door onder andere speciale lange muurankers Thor Helical 12 MM-Muuranker. Als optie is een geluidsabsorberende laag tussen ondervloer en toplaag mogelijk. De versterking van de vloeren kan zowel op de bovenkant als, bijvoorbeeld in situaties waar het lastig werken is, aan de onderkant worden aangebracht.

HOUTEN VLOEREN EN DAKEN VERSTIJVEN

MUREN VERSTERKEN EN AFWERKEN (LEVEL 4)

Na verwijdering van het bestaande pleisterwerk en het boucharderen (opruwen) van de bakstenen is op plekken, waar scheuren voorkomen, het Thor Helical Scheurherstel Systeem met spiraalankers in de lintvoegen geplaatst die zijn ingebracht met spiraalankermortel M30. Bij het aanbrengen van het Thor Helical Lateiherstel Systeem in de 2K mortel WH060 worden per lintvoeg twee spiraalankers aangebracht. Vervolgens zijn met de Remmers Saneerputz Universeel HS achtereenvolgens een aanbrandlaag en een eerste basislaag, ingebed met een verstevigende Remmers Koolstofmat, aangebracht. Daarna is een tweede laag Remmers Saneerputz Universeel HS aangebracht. Ten slotte is met Remmers Lijmmortel S een eerste basislaag aangebracht, vervolgens Remmers Wapeningsweefsel in- gebed en daarna een tweede laag Remmers Lijmmortel S opgebracht. Deze is als fijn schuurwerk afgewerkt. Als optie is het warmte-isolerende IQ Therm systeem mogelijk.

MUREN VERSTERKEN EN AFWERKEN